کد خبر: 1109

گوساله ۲۰۰ هزار تومان شد

قیمت هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان متغیر است.

قیمت جدید دام زنده در میدان روز اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران بین ۲۴۵ تا ۲۶۰ هزار تومان متغیر است.

در بازار روز اصفهان قیمت هر کیلو گوسفند زنده در این بازار بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان متفاوت است که در این بازار نیز قیمت ها کاهش ۱۰ هزار تومانی یافته است.

در بازار دام مشهد قیمت گوسفند زنده ۲۳۰ هزار تومان تا ۲۵۲ هزار تومان است.

گوساله کشتار هم بین ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار تومان است که نسبت به هفته قبل کمی افزایش دارد.

قیمت گوسفند زنده در بازار همدان ۲۳۰ هزار تومان تا ۲۴۵ هزار تومان است که حداکثر قیمت کیلویی ۵ هزار تومان کاهش یافته است. در این بازار قیمت گوساله زنده بین ۲۰۰ هزار تا ۲۱۵ هزار تومان است.

در بازار روز قم هم قیمت هر کیلو گوسفند بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که در این بازار نیز قیمت کاهش یافته است. میانگین قیمت دام زنده در این بازار ۲۲۵ هزار تومان است.

به طور کلی میانگین قیمت گوسفند زنده در بازار حدود ۲۴۲ هزار تومان است که کاهش قیمت ۳ هزار تومانی داشته است.

قیمت گوساله نیز ۲۰۶ هزار تومان است که قیمت گوساله نسبت به هفته پتج تومان گران شده است.

لازم به ذکر است قیمت های اعلام شده برای دام پرواری کشتار است و ممکن است دام های دیگر قیمتی ارزان تر از این مقدارها داشته باشند.

استان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین حداقل حداکثر حداقل حداکثر تهران اصفهان خراسان رضوی فارس همدان قم مرکزی چهارمحال بختیاری میانگین ۲,۴۲۹,۳۷۵ ۲,۰۰۶,۲۵۰ ۲,۲۱۷,۸۱۳
 
 
۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۵۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۹۲,۵۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۱۶۲,۵۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
 
 

دیدگاه‌تان را بنویسید

 

پربازدیدترین

آخرین اخبار