افزایش جمعیت

  • معاون اشتغال وزیر کار ضمن اشاره به ایجاد ۹۰ هزار شغل خانگی در ۸ ماه اخیر از اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به منظور توسعه و تقویت مشاغل خانگی خبر داد و متوسط درصد تحقق مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم را ۷۰ درصد ذکر کرد.

    |
  • برای دریافت این تسهیلات باید اوراق مسکن (تسه) از فرابورس خریداری شود. منتشر کننده این اوراق، بانک مسکن است. قیمت این اوراق با توجه به نوسانات بورس متفاوت است اما نرخ روز این اوراق (8 آبان ماه) حدود صد هزار تومان است.

    |